Turistický ruch na Prašivé

Jsme si vědomi krásy a zajímavosti naší lokality a jsme rádi, že tuto lokalitu navštěvují další lidé, rodiny s dětmi či sportovci. Jsme velmi rádi za kvalitu služeb na turistické chatě Prašivá.

Bohužel však lidé žijící pod Prašivou mají s rozvojem Prašivé problémy se zvýšeným dopravním ruchem, nebezpečnými dopravními situacemi, špatným parkováním, vjížděním na soukromé pozemky a jejich znečišťování.

Oblast Prašivé zatím není připravena na takto masivní nárůst turistického ruchu a proto jsme se rozhodli pomoci a chceme vyzvat i vás – návštěvníky Prašivé ke spolupráci a “klidnějšímu” rozvoji této oblasti.

S obcí Vyšní Lhoty a Lesy ČR diskutujeme a navrhujeme tento postup:

1. Pozastavit umístění zákazových značek pro výjezd na Prašivou neboť díky nim by došlo ještě ke zvýšení koncentrace problémů v okolí těchto značek umístěných nad obytnou zónou pod Prašivou.

2. Urychleně zpracovat strategii turistického ruchu v oblasti Prašivá. Ta by měla obsahovat tyto body:

 • Podpora vzniku veřejných i soukromých parkovišť
 • Jednání s Hyundai o sobotním a nedělním využívání jejich parkoviště turisty
 • Návrh trasy a rozpočet pro víkendový podhorský minibus
 • Analýza situace a návrh jednotných informačních tabulí
 • Medializace způsobu parkování, provozu minibusu a turistických možností v oblasti Prašivá

3. Zákazovými značkami omezit zbytečný provoz na spojovací cestě mezi restaurací Kohutka a novým parkovištěm nad Rybárnou. Forma zákazu vjezdu by měla být taková, aby neomezovala obyvatele Vyšních Lhot.

Jak postupují jednání a průběh řešení?

4. 4. 2017 jsme sepsali Petici za vyřešení situace pod Prašivou a 6. 4. 2017 byla tato petice předána starostce Vyšních Lhot – paní Daně Novákové.

Zákaz parkování nebo zvětšit zákaz vjezdu a doplnit “Mimo dopravní obsluhu”?
O řešení situace vedeme se sousedy pravidelné a docela konstruktivní diskuze. Možnosti jsou zřejmě tři. Tak či onak trváme na tom, že nechceme a nebudeme na turisty – návštěvníky Prašivé, jakožto občané Vyšních Lhot a majitelé ploch, neustále volat Policii ČR tak, jak nám to bylo vysvětleno paní starostkou Danou Novákovou. Připadá nám to ponižující a celkově nevhodné, už jenom proto, že majitelé zaparkovaných aut nejsou dostatečně informováni o nelegálnosti jejich parkování, ani o možných místech pro zaparkování na tomu určených plochách. Majitelé aut jsou podle nás spíše obětmi nekoncepčního postupu ve věci umístění zákazové značky na Prašivou.
Možné řešení vidíme ve vytvoření kvalitního informačního systému o parkovacích místech a vytvoření nového záchytného parkoviště. Vedle toho je třeba regulovat provoz na spojnici pod Prašivou a vybírali jsme z několika možností:
 • Jsme přesvědčeni, že zákaz parkování kolem jedné cesty znamená problémy pro další sousedy u dalších rozvětvených cestičkách. Takže je to nejméně vhodné řešení.
 • Zóna Zákazu parkování je lepším řešením, ale když se auto postaví na soukromý pozemek, a to je většina míst kolem té cesty, tak na ně Policie ČR nemůže a zase bychom Policii ČR museli volat my, občané Vyšních Lhot a majitelé pozemků – takže nakonec zase špatně.
 • Když na spojnici pod Prašivou nikdo parkovat nemá a na Prašivou je zákaz vjezdu, asi nejvhodnějším řešením se jeví dát zákaz vjezdu tak, aby se auta téhle zóně pokud možno vyhnuly. K dispozici je krásná, široká a níže uložená cesty spojující obec Vyšní Lhoty a obec Dobratice s odbočkou restauraci Kohutka s obecním parkovištěm, areálu Kamenité s dalším parkovištěm popř. k restauraci Harenda s dalším parkovištěm. Zákazovou značku je třeba ale zvolit takovou, aby dopravní obsluha, návštěvy, lidé na nedělní mši na Prašivé, sousedé a lidé z Vyšních Lhot projíždět mohli.

7. 4. 2017 jsme požádali o grand do programu Rychlé granty pro neformální skupiny v Nadaci VIA.

26. 4. 2017 Proběhla schůze zastupitelstva obce Vyšní Lhoty.

 • Paní starostkou Danou Novákovou byl podán návrh k hlasování o vytvoření studie řešení dopravní situace pod Prašivou. Zastupitelstvo její návrh jednohlasně odsouhlasilo.
 • Paní starostkou Danou Novákovou byl následně podán návrh k hlasování o NEPŘIJETÍ řešení požadovaného v naší Petici. Zastupitelstvo její návrh jednohlasně odsouhlasilo.

Pocity máme rozporuplné, ale byla nám přislíbená diskuze nad budoucím řešením této situace, tak uvidíme.

27. 4. 2017 Žádost o písemné zdůvodnění nepřijetí obsahu Petice

Diskuze na schůzi proběhla zvláštně, obáváme se, že ne všichni byli informováni o skutečném obsahu Petice i naši žádosti u Nadace VIA. Jsme rádi, že se to o kousek posunulo, nicméně podle Petičního zákona par. 5, odst. 3 žádáme o písemné vyjádření k Petici, zvláště pak o zdůvodnění, na základě čeho paní Dana Nováková jakožto starostka a předsedající navrhovala zastupitelům nepřijetí řešení navrhovaného v petici. Protože z té diskuze jsme to skutečně nepochopili.

Ze zákona bychom toto vyjádření měli dostat do měsíce od podáni petice. Petice je věc veřejná, vyjádření zde samozřejmě zveřejníme.

28. 4. 2017 Řešení s Nadací VIA

Z nadace VIA jsme získali 5000 Kč. Tyto peníze bychom chtěli použít na neformální občanské setkání, na které by byli přizváni i zastupitelé obce. Chceme tak klidným, sousedským způsobem prodiskutovat situaci a probrat možná řešení.

Na schůzi zastupitelstva obce Vyšní Lhoty jsme se ale dozvěděli o negativním postoji paní starostky Dany Novákové k naší žádosti o grand u Nadace VIA. Naším cílem nebylo a není v naší obci zhoršovat vztahy mezi občany a správou obce, proto jsme se rozhodli následovně:

Dobrý den, prosím o zaslání středečního zápisu zastupitelstva s informací o tom, že bude zadána studie pro řešení dopravní situace v obci včetně návrhu nových parkovacích míst pod Prašivou.  Zápis bude odeslán Nadaci Via jako podklad pro odstoupení od příspěvku. Věřím, že situace bude řešena. Akci, která by vztahy ještě více zhoršila nemám zájem organizovat.

S pozdravem Blanka Smékalová

Vyjádření k naší petici:

Vyjádření k petici jsme nakonec po SMS žádosti u paní starostky Novákové dostali, prakticky jen kopíruje zápis zasedání, který můžete najít zde:

http://www.vysnilhoty.cz/userdata/articles/143/usneseni-c.18-ze-zasedani-zo-ze-dne-26.4.2017.pdf

 12.6.2017 Proběhlo zasedání zastupitelů obce Vyšní Lhoty

Jelikož mne nikdo z obce, ani jakožto zástupce petičního výboru, ani jako občana Vyšních lhot, kterého se problém dotýká, do tohoto dne neinformoval o dalším postupu, zašel jsem se zeptat přímo na zasedání zastupitelstva.

Dozvěděl jsem se, že se připravuje zadání pro posudek dopravní bezpečnosti k cestě na Prašivou. Ale kdy bude zadání hotovo, ani jaký bude její obsah jsem se ani po několika konkrétních dotazech nedozvěděl.

Nabízel jsem vlastní pomoc při zadávání podkladů pro studii s tím, že by mělo jít o studii nejen jedné cesty, ale hlavně na ni navazujících dopravních řešení i v dalších místech, kterých se to dotýká, jako je např. úzká spojnice k restauraci Kohutka a asfaltová cesta vedoucí k panu Hruškovi nahoru od restaurace Kohutka.

P. Kohut mě telefonicky informoval, že tuto věc dostal na starosti. Čekám na kompletní Rozhodnutí z MS kraje, podle toho budeme dále postupovat.

Jak kompletní Rozhodnutí obdržím, budu vás dále informovat.

Dalibor Carbol

Jak nám na Prašivé můžete pomoci?

Stačí dodržovat 3 základní pravidla:

 1. Parkujte na vyhrazených parkovištích, respektujte zónu zákazu parkování kolem úzkých cest a na soukromých pozemcích.
 2. Udržujete na Prašivé i přístupových cestách pořádek a čistotu – co s sebou na hory bereme, to také z hor odnášíme.
 3. Užívejte krásného prostředí, navštěvujte zajímavá místa a sdílejte s námi radost z přírody a sportu :o).
Napište nám

Máte dotaz na padáky, létání, nebo cokoliv jiného? Napište nám, rádi s vámi dáme řeč :-)